Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKIEM PO LISWARCIE

Osoby, które chcą wypożyczyć sprzęt pływający od Wypożyczalni Kajakiem po Liswarcie muszą zapoznać się z niniejszym regulaminem.

 1. Wypożyczalnia Kajakiem po Liswarcie udostępnia i wypożycza kajaki na spływy.
 2. Wypożyczalnia Kajakiem po Liswarcie nie jest organizatorem spływów kajakowych.
 3. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba wynajmująca sprzęt w Wypożyczalni Kajakiem po Liswarcie.
 4. Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników oraz wypożyczony sprzęt.
 5. Kajaki mogą być wypożyczane tylko osobom pełnoletnim, które okażą dowód osobisty lub prawo jazdy.
 6. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 7. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 8. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
 9. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 10. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 11. Opłaty za wypożyczenie kajaków i transport są pobierane z góry, przed rozpoczęciem spływu.
 12. Kajaki dowożone są na miejsce rozpoczęcia i odbierane z miejsca zakończenia spływu transportem organizowanym przez wypożyczalnię.
 13. Wypożyczalnia Kajakiem po Liswarcie zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 14. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
 15. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży sprzętu organizator spływu zobowiązany jest do zwrotu jego równowartości w wysokości 100% ceny rynkowej niezależnie od jego zamortyzowania:

Kajak Active Finder Duo – 1700 zł

Kajak Roteko Smart XL – 1900 zł
Wiosło – 120 zł
Kamizelka asekuracyjna/ratunkowa – 80 zł
Beczka wodoszczelna – 70 zł

 1. Wypożyczający potwierdza pisemnie na UMOWIE WYPOŻYCZENIA KAJAKÓW ilość pobranego sprzętu, jednocześnie przyjmując odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
 1. Wypożyczalnia Kajakiem po Liswarcie przekazuje do używania sprzęt sprawny technicznie (zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa).
 2. Podczas spływu należy zachowywać się zgodnie z dobrym obyczajem wodniaka i bezpieczeństwem uczestników spływu.
 3. Wypożyczalnia Kajakiem po Liswarcie zobowiązana jest do przekazania podstawowych informacji odnośnie zasad korzystania ze sprzętu pływającego i asekuracyjnego oraz informacji o szlaku kajakowym i miejscach postoju.
 1. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu oraz nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa będą zmuszone do zakończenia spływu niezależnie od czasu przebywania na wodzie, bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 2. Ewentualne uwagi i wnioski należy zgłaszać właścicielowi lub osobie zatrudnionej w wypożyczalni.
 3. Organizator przed rozpoczęciem spływu składa podpis na UMOWIE WYPOŻYCZENIA KAJAKÓW, który wiąże się z akceptacją Regulaminu Wypożyczalni Kajakiem po Liswarcie .

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW

 1. Pełnoletnia osoba wynajmująca kajaki podpisuje przed rozpoczęciem spływu UMOWĘ WYPOŻYCZENIA KAJAKÓW zawierającą dane Wypożyczającego, informację o rodzaju i liczbie powierzanego sprzętu oraz klauzulę: Wypożyczalnia Kajakiem po Liswarcie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Wypożyczającego ani osób uczestniczących w spływie organizowanym przez Wypożyczającego. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zgubieniem bądź zniszczeniem. Wynajęty sprzęt przez cały okres wynajmu pozostaje własnością Wypożyczalni Kajakiem po Liswarcie.
 2. Kajaki wynajmujemy według cen podanych na stronie. Finalny koszt zależy od ilości sprzętu, liczby dni i odległości od bazy. Kajaki wynajmujemy w systemie dziennym.
 3. Rezerwując kajaki ustalamy telefonicznie lub mailowo wszystkie szczegóły: liczbę dni, ilość kajaków, planowaną trasę, miejsce i godzinę podstawienia sprzętu, parking, dodatkowy sprzęt, liczbę małych kamizelek dla dzieci. Ustalenia dokonywane są tylko z jedną osobą reprezentującą grupę.
 4. Sprzęt powinien zostać zwrócony w stanie umożliwiającym jego ponowne wypożyczenie.
 5. Obsługujemy wiele grup na różnych odcinkach, godziny umawiamy tak, by nikt na nas nie czekał, dlatego bardzo prosimy o punktualność. Kajaki dostarczamy w umówione miejsce o ustalonej godzinie. Miejsca i godziny odbioru kajaków najczęściej nie da się precyzyjnie zaplanować, wtedy czekamy na Państwa sygnał telefoniczny.
 6. Oferujemy bezpłatny parking w naszej bazie kajakowej w Dankowie. Na miejsce rozpoczęcia spływu zabieramy samych kierowców, pozostałe osoby czekają w miejscu rozpoczęcia spływu. Kierowców zabieramy po spływie na parking razem z kajakami.

 

Zasady bezpieczeństwa

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na spływach kajakowych.


Spływy kajakowe należą do jednych z najpiękniejszych sposobów spędzania wolnego czasu, weekendów, urlopów na łonie natury. Taka forma wypoczynku jest bardzo bezpieczna pod warunkiem znajomości podstawowych zasad bezpiecznego prowadzenia spływu. Takimi zasadami są: 

– zawsze jedna osoba jest odpowiedzialna za prowadzenie spływu;


– dostosuj trasę spływu do umiejętności i możliwości uczestników;


– dokładnie zapoznaj się z całą trasą spływu;


– zawsze wzajemna asekuracja w trakcie spływu;


– musisz się liczyć z możliwością wywrócenia kajaka, po wywrotce na głębokiej wodzie holuj kajak do brzegu, nie odwracając go;


– pływanie w kamizelce asekuracyjnej zwiększa bezpieczeństwo osób niepewnie czujących się na wodzie, w przypadku dzieci i osób nieumiejących pływać nałożenie kamizelki asekuracyjnej jest OBOWIĄZKOWE;


– nie pływaj w pojedynkę, nigdy nie wiesz kiedy będziesz potrzebował pomocy;


– pływaj zawsze na trzeźwo i nigdy nie spożywaj alkoholu podczas spływu !!!!;


– nigdy nie pływaj w nocy
– przed rozpoczęciem spływu sprawdź prognozę na cały okres wyprawy;


– dostosuj swój ubiór do warunków atmosferycznych;


– niech choć jedna osoba potrafi udzielić pierwszej pomocy !!!;


– pamiętaj woda jest jednym z żywiołów !! Jest potencjalnie groźna i zdradliwa !!;


– im więcej z powyższych zasad będziesz przestrzegać tym większe jest Twoje bezpieczeństwo podczas spływu.

© Wszelkie prawa zastrzeżone by Kajakiem Po Liswarcie

© Wszelkie prawa zastrzeżone by Kajakiem Po Liswarcie